Kalnų gražuolės

Jos savaime auga Centrinės ir Pietų Europos kalnuose ir mielai auginamos mūsų sodybose. Kalninės pušys (Pinus mugo) panašios į savo aukštaūges giminaites juodąsias pušis, bet užauga vos iki 3-6 m. Želdynuose labai populiarios deko­ratyvinių formų kalninės pušelės yra dar žemes­nės – 0,5-1,5 m, rečiau – 2-2,5 m aukščio. Tai netaisyklingos formos, dažniau kūgiški arba plačiai kūgiški krūmai su daug kylančių arba besidriekiančių stiebų. Jauni ūgliai iš pradžių būna žali, paskui rudi arba juodai rudi. Iki 4 cm ilgio spygliai auga po du, jie truputį išlinkę, tamsiai žali, ant šakelių laikosi 3-5 metus. Kankorėžiai subręsta antrųjų metų pabaigoje arba trečiaisiais metais. Kalninės pušys atsparios šalčiui ir sausroms, nereiklios dirvai ir drėgmei, nebijo užteršto did­miesčių oro. Šioms pušims labai patinka saulė, bet jos neblogai auga ir paunksnėje. Storas sniego sluoksnis jų neišlaužo. Tinka smėlėtiems ir akme­nuotiems šlaitams sutvirtinti, gražiai atrodo tarp kitų nedidukų augalų. Dera su eglėmis, maume­džiais ir beržais, šviesių gyvatvorių ir vejos fone, alpinariumuose, tarp akmenų.

Lietuvoje populiarus že­maūgis kalninių pušų varietetas (Pinus mugo Turra var pumillo (Haenke) Zen) užau­ga vos 1 -2 m aukščio. Tai pus­rutulio arba netaisyklingo ru­tulio formos krūmas kylančio­mis šakomis ir šviesiai žaliais 2-4 cm ilgio spygliais. Kan­korėžiai kiaušinio arba rutu­lio formos, iš pradžių melsvi arba šviesiai violetiniai, vė­liau pagelsta arba paruduoja. Dauginama sėklomis.

‘Hesse’ – iki 0,5 m aukš­čio pagalvės formos krūmai. Spygliai 7-8 cm ilgio, tamsiai žali. Auga lėtai, dauginami sėklomis, auginiais ir skiepi­jimu. Gražiai atrodo pavieniui arba grupėmis fasadinėje kie­mo pusėje. Tinka stogams apželdinti.

‘Gnom’ – iki 2 m aukščio ir pločio rutulio formos krū­mas su daug stiebų. Pagrindi­niai stiebai išsišakoja į 3-5 papildomus. Spygliai tamsiai ža­li, 3,5-4,5 cm ilgio. Daugina­ma skiepijant. Gražiai atrodo pavieniui ir grupėse fasadinėje kiemo dalyje, galima auginti vazonuose, ant stogų ir alpinariumuose.

‘Kobold’ – iki 1 m aukš­čio krūmas plačia rutulio for­mos laja ir storomis šakomis. Pumpurai (5-12 mm ilgio) auga grupėmis po 3-5. Jie pa­lyginti toli vienas nuo kito, stori, rudi, bukomis viršūnė­lėmis. Spygliai statūs, 2-3,5 cm ilgio, ryškiai žali. Šios pušys labai atsparios šalčiui. Dauginama sėklomis, augi­niais (prigyja apie 8 proc.) ir skiepijant. Tinka auginti vazonuose, apželdinti stogus. Alpinariu­muose sodinama grupėmis.

‘Columnaris“ pušelės už­auga iki 2,5 m, vainiko sker­smuo – 3 m. Vainikas labai gražus, siauro konuso formos. Žievė nuo pilkšvai rudos iki tamsiai pilkos, ūgliai šviesiai žali. Spygliai adatos formos, kuokšteliuose po du, tamsiai žali. Auga lėtai, mėgsta švie­są. Šios pušys nereiklios, gali augti tarp akmenų, prastoje ir rūgščioje žemėje, pakenčia stovintį vandenį. Sodinamos pavieniui ir grupėmis akmenuotuose šlai­tuose, alpinariumuose.

‘Compacta’ – 4-5 m aukš­čio medžiai su daug kylančių stiebų. Vainikas tankus, rutu­lio formos. Spygliai 2,5-3,5 m ilgio, tamsiai žali, tan­kiai apauga šakutes. Auga lė­tai, atsparūs šalčiui. Daugina­mi sėklomis ir auginiais (įsi­šaknija 19 proc. auginių). So­dinama grupėmis arba pavie­niui alpinariumuose.

‘Mini Mops’ Europoje labai paplitę 40-60 cm aukš­čio ir 1 m skersmens krūme­liai. Vainikas pagalvės for­mos. Žievė nuo pilkšvai rudos iki tampiai pilkos, ūgliai Si il­siai žali. Aštrūs 3 cm ilgio adatos formos spygliai tamsiai žali, pluošteliuose po du. Au­ga labai lėtai. Per metus už­auga 2 cm į aukštį ir 3 cm į plotį. Labai mėgsta šviesą, at­sparūs šalčiui, nereiklūs dir­vai, gali augti akmenuotoje, rūgščioje žemėje. Sodinami alpinariumuose.

‘Mops’ – nedidukai apva­lūs vienodo aukščio ir sker­smens krūmai. Užauga iki 1,5 m. Ūgliai trumpi, laja ru­tulio formos. Pumpurai įvai­raus dydžio, ploni, rudi ir smalingi. Spygliai beveik sta­tūs, 2-4,5 cm ilgio ir 2 mm pločio, tamsiai žali. Sodinami alpinariumuose.

‘Mughus’ kalninių pušų varietetas (var. mughus (Scop) Zenari) savaime auga kalnuose nuo rytinių Alpių iki Balkanų. Tai 1,5-2 m aukščio krūmai netvarkingu, besidrie­kiančiu vainiku. Kankorėžiai geltonai rudi. Atsparūs šalčiui, labai derlingi. Daugina­mi sėklomis ir auginiais (pri­gyja 48 proc. auginių). Tinka šlaitams apželdinti, kiemui papuošti, dažnai sodinami al­pinariumuose.

‘Frisia’ užauga iki 2 m nukščio ir 1,4 m skersmens. Vainikas tankus, šakos sta­čios, labai išsišakojusios. Spygliai ryškiai žali. Atsparūs šalčiui. Dauginami sėklomis, auginiais, skiepijant.

‘Humpy“ užauga 0,8-1 m aukščio ir 1,5 m skersmens. Vainikas labai gražus, rutulio formos. Žievė nuo pilkšvai rudos iki tamsiai pilkos, ūgliai šviesiai žali. Spygliai adatos formos, kuokšteliuose po du, la­bai trumpi, tamsiai žali, žiemą rusvi. Per metus paauga 3-4 cm. Mėgsta šviesą, nereiklūs dirvai, gali augti akmenuotoje ir rūgš­čioje žemėje, atsparūs šalčiui. Sodinami aplinariumuose.

Parašykite komentarą